🌅 Podmínky

Webový portál KrásnáZemě.cz slouží jako informační zdroj letadlech, letectví a letových trasách.

Ochrana osobních údajů

Stránky dostupné na url adrese https://krasnazeme.cz/ (dále jen jako „Stránky“) o uživatelích neukládají žádná data.

Provozovatel stránek nedokáže vyhledat žádné údaje o návštěvnících.

Copyright

Webový portál Krasnazeme.cz je spolu se všemi texty chráněn autorským zákonem.

Odpovědnost

Krasnazeme.cz nenese odpovědnost za správnost, aktuálnost či pravdivost informací publikovaných na tomto webovém portálu. Krasnazeme.cz nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací, které uživatelé webového portálu ne webových stránkách uvádějí. Portál také nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací poskytovaných webovými portály, na které směřují odkazy publikované na webových stránkách Krasnazeme.cz.

KZ » Podmínky
Článek sepsal a naposledy aktualizoval dne