🌅 Průkaz ZTP

Co je to průkaz ZTP a jak se liší ZTP/P, TP? Jak podat žádost? Jaké výhody získáte a jaké podmínky musíte splnit pro jeho získání? Kde lze s průkazem parkovat zdarma a jak vyplnit formulář?

ZTP – průkaz osoby se zdravotním postižením. Věděli jste ale, že tato zkratka představuje vlastně jen jednu ze tří variant tohoto průkazu?

Co je to průkaz ZTP, ZTP/P a TP?

V současné době existují tři druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Všechny spadají pod souhrnné označení průkaz OZP. Všechny vydává kontaktní pracoviště Úřadu práce osobám, které jsou uznány za tělesně, smyslově nebo duševně postižené, a to dlouhodobě. Pojďme si je uvést přehledně všechny tři:

 1. průkaz TP (těžce postižení)
 2. průkaz ZTP (zvlášť tělesně postižení)
 3. průkaz ZTP/P (zvlášť tělesně postižení/průvodce)

Průkaz TP (těžce postižení)

Nejnižší stupeň průkazu na sebe neváže žádné výhody ohledně slev v MHD, zlevněného vstupného na sportovní či kulturní akce. Spolu s průkazem TP nezískáváte automaticky ani parkovací průkaz do auta ani další benefity. Tyto výhody vás čekají teprve po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P. Jedná se o 1. stupeň osob se zdravotním postižením.

Průkaz ZTP (zvlášť tělesně postižení)

Tedy 2. stupeň zdravotního postižení. Coby držitel průkazu ZTP máte nárok na následující benefity:

Průkaz ZTP/P (zvlášť tělesně postižení/průvodce)

Tedy 3. stupeň zdravotního postižení. Coby držitel průkazu ZTP/P máte nárok na stejné benefity jako držitel průkazu ZTP:
– vyhrazené místo k sezení v MHD
– přednost na úřadech, zejména vyžaduje-li čekání delší stání (nepomůže vám ovšem s frontami v obchodech ani v nemocnicích)
– bezplatná doprava MHD (v pravidelných spojích)
– sleva 75% ve druhé třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusech (platí pro vnitrostátní dopravu)
– nárok na pořízení parkovacího průkazu
– příspěvek na mobilitu
– nemusíte ani kupovat dálniční známku
– možnost slevy na dani (letos je to víc než 16 000 Kč)
– nemusíte platit minimální měsíční základ pojištění
– nemusíte platit ani ekologickou daň z autovraků (musíte však být uvedeni v průkazu vozidla jako jeho provozovatel)
– a neplatíte ani daň ze stavby
– osvobození od řady správních poplatků (ověření podpisu nebo razítka, zápis do registru vozidel, vydání řidičského průkazu atd.)

…a ještě pár výhod navíc:
– bezplatně s vámi MHD pojede váš průvodce či vodicí pes
– neplatíte místní poplatky (poplatek za psa, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt nebo třeba poplatek za vjezd motorovým vozidlem)

Jak získat ZTP/P, ZTP, TP průkazy?

Osoby se zdravotním postižením mohou žádat o přiznání průkazu OZP elektronicky, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku. Další variantou je samozřejmě podání vytištěného formuláře na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.

Úřad práce následně čeká na vypracování lékařského posudku. Tento posudek si můžete (ale také nemusíte) přečíst a do určené lhůty (zpravidla osmi dní) se k němu můžete vyjádřit. Poté úřad vydá ve vaší věci rozhodnutí – to obdržíte písemně. Jestliže s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete se do patnácti dnů odvolat (tato lhůta začíná následující den po převzetí rozhodnutí).

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Úřad práce má na vyřízení podané žádosti 30 dní. O dalších 30 dní se tato lhůta prodlouží, jestliže je třeba provést sociální šetření. Lékař posudkové služby má na vyhotovení posudku 45 dní. Vás praktický lékař, kterého posudkový lékař osloví, má na odpověď 15 dní.

Parkovací průkaz ZTP

Parkovací průkaz ZTP umožňuje držiteli parkovat na vyhrazených stáních pro vozíčkáře. Výhody tohoto průkazu lze využít po celé Evropské unii.

Parkovací průkaz ZTP vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor sociální). Průkaz Vám zde vydají na počkání, nicméně je nutná osobní účast a prokázání se platným průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Žádost o průkaz ZTP

Žádost o získání průkazu ZTP můžete podat i online elektronicky přes internet. Stačit Vám k tomu budete průkaz totožnosti a ověření přes Identitu občana.

Online formulář pro získání ZTP

Vyplnit můžete tedy online formulář zde případně pokud se chystáte podat žádost na Úřadu práce vytiskněte si tento formulář „Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Časté dotazy ohledně ZTP

Jak podat žádost o průkaz ZTP a získat ho?

Žádost o průkaz ZTP můžete vyplnit a podat online přes MPSV (odkaz najdete v článku nahoře). Případně si můžete vytisknout formulář „Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“ (viz výše) a podat ho na pracovišti Úřadu práce ČR.

Jaký je rozdíl mezi ZTP, ZTP/P a TP?

V ČR existují 3 kategorie osob se zdravotním postižením – ty se liší benefity, které držiteli umožňují. TP (Těžce Postižení) je nejnižší stupeň. Následuje ZTP (Zvlášť Tělesně Postižení) a nejvyšší stupeň ZTP/P (Zvlášť Tělesně Postižení/Průvodce).

Jak získat na úřadu průkaz ZTP? (video)

Pusťte si video: Jak získat a vyplnit žádost o průkazu ZTP

Výhody držitelů průkazů ZTP/P, ZTP a TP v tabulce

Výhody držitelů příslušných průkazůTyp průkazu
Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy (kromě míst s místenkou)TP, ZTP, ZTP/P
Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání delší čekání, zejména stání (kromě nákupu v obchodech, placených služeb a zdravotnických zařízení)TP, ZTP, ZTP/P
Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)ZTP, ZTP/P
Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusechTP, ZTP, ZTP/P
Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravěZTP/P
Bezplatná doprava vodicího psa (pro nevidomou osobu bez průvodce)ZTP/P
Parkovací karta platná v EU (vydává sociální odbor MěÚ, umožňuje parkovat zdarma na místech pro invalidy)ZTP, ZTP/P (kromě osob se sluchovým postižením)
Průkaz slouží jako dálniční známkaZTP, ZTP/P
Parkovací místo v místě bydliště (žádat na odboru dopravy MěÚ)ZTP, ZTP/P
Osvobození od poplatku za psaZTP/P
Osvobození od správního poplatku za ověření podpisuZTP, ZTP/P
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatkuZTP, ZTP/P
Osvobození od ekologické daněZTP/P
Osvobození od daně ze stavebZTP, ZTP/P
Sleva na daň z příjmuZTP/P
Sleva na telefonZTP se sluchovým postižením, ZTP/P
Slevy na tarif u některých mobilních operátorůZTP se sluchovým postižením, ZTP/P
Vydání euroklíče platného v EU (upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejných WC, výtahů, schodišťových plošin apod.)TP, ZTP, ZTP/P
Vydání ŘP zdarmaZTP, ZTP/P
Sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akceNenárokové pro ZTP a ZTP/P
KZ » ČR » Průkaz ZTP
Článek sepsal a naposledy aktualizoval dne

Otázky a odpovědi

 • Hron Ladislav 13. 1. 2024, 12:15

  Prosím o informaci, kde zakoupit modrou nálepku pro ZTP na auto, ne od zlodějů, co za ni chtějí 150 , a ještě 200 za dopravui. Děkuji.

  • Anonym 13. 1. 2024, 12:15

   Vyřízeno, nejlevnější je v OBI…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *