🌅 Ebola v Senegalu

V průběhu loňského roku děsila celý svět epidemie eboly, která zasáhla především africký kontinent a co do počtu obětí se stala největší epidemií tohoto virového onemocnění.

K nekontrolovatelnému šíření došlo především v Sierra Leone, Libérii a Guineji, nicméně nákaza se objevila také v Mali, Nigérii, Senegalu a mimo Afriku ve Španělsku, USA a Velké Británii.

Počet nakažených v Senegalu = 1

Především výskyt v Senegalu nepotěšil mnoho cestovatelů, kteří již objevili tento tropický ráj. Nicméně podle statistik CDC a WHO z 23 případů podezření na onemocnění krvácivou horečkou ebola ze 74 blízkých styků s nákazou, ovšem v Senegalu se potvrdil pouze jeden, který však došel zdárného konce a co víc, poslední případ se objevil v září loňského roku (září 2014).

Reakce vlády = uzavření hranic s Guinejí

Představitelé západních mocností ocenili přístup senegalské vlády, která ihned po propuknutí epidemie v sousední Guineji uzavřela hranice především právě s nakaženým sousedem, aby tak zabránila dalšímu šíření nebezpečného viru.

Rovněž zavedli okamžité testování podezřelých případů a rozsáhlý program osvěty lidu, což kladně ohodnotila především WHO.

Bezpečnost v Senegalu?

Jediný případ se objevil 29. srpna loňského roku a to u muže, který přicestoval právě z Guineji, na pomoc urychleně přispěchali odborníci z WHO, jež se podíleli na léčbě nakaženého a izolaci podezřelých případů.

Po 42 dnech, což je dvojnásobná inkubační doba eboly, tak mohli 17. října Senegal prohlásit očištěn od nákazy krvácivou horečkou ebola. Od tohoto data  tedy můžete beze strachu cestovat za krásami senegalských pláží a užívat si zdejšího slunce.
Pokud se podíváte na charakteristiku viru ebola na wikipedii hned v prvním odstavci Vás vyděsí věta „Ebola je jedna z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo.“ Nic není ovšem tak horké jak se na první pohled zdá. Pojďme se tedy podívat na rizika eboly spojená s návštěvou Senegalu.

Jak se šíří horečka ebola?

Tento virus se nepřenáší vzduchem a proto pokud byste se rozhodli vydat do Senegalu na dovolenou nemusíte se ničeho bát. Šance nákazy se rovná nule, jelikož se virus šíří přímým stykem s infikovanou osobou prostřednictvím tělesných tekutin jako je krev či sliny.

Při pobytu na hotelu či turistických místech a dodržování základních pravidel hygieny je jedním ze základních preventivních opatření. Problematika tohoto onemocnění tkví v chudobě zemí západní Afriky, kde tyto hygienické pravidla neexistují a nemoc se proto zdárně šíří.

Současná epidemie eboly je výjimečná nejen svým rozsahem, ale i vysokým počtem nakažených. Tato epidemie si dosud vyžádala více obětí než ostatní epidemii od roku 1976. Nemoc nepřežije přes 60% z nakažených.

Reakce Evropské unie

Závažnost onemocnění v západní Africe je natolik vysoká, že Evropská unie vyhradila ze svého rozpočtu přes 110 milionu Kč na pomoc zasaženým zemím. Proti ebole neexistuje v současné době žádný lék. Největší počet úmrtí je hlášen z Libérie a Guineje. V Guineji se toto onemocnění poprvé objevilo a odtud se rozšířilo do okolních zemí.

Země v kterých se již ebola vyskytla

Libérie, Guinea, Sierra Leone a v posledních dnech i Nigérie (několik případů)

Stabilizace počtu nakažených v Guineji je bohužel vyváženo větším počtem nakažených v Libérii a Sieře Leoně.

Senegal udržuje uzavřené hranice se sousedními státy a panují zde přísná pravidla tak, aby se zabránilo jakémukoliv výskytu na území Senegalu.

V Senegalu zatím nebyl hlášen jediný případ nakažení ebolou!

KZ » Senegal » Ebola v Senegalu
Článek sepsal a naposledy aktualizoval dne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *