🌅 Jarní & Podzimní rovnodennost

Co je to rovnodennost? Kdy nastává jarní (letní) rovnodennost a kdy dojde k podzimní (zimní) rovnodennosti 2023? Podle definice je rovnodennost okamžik, kdy je Slunce v rovině rovníku, a jeho paprsky tedy dopadají kolmo k zemské ose souběžně s rovnoběžkami. Nastává dvakrát ročně: na jaře a na podzim. Co dalšího o rovnodennosti víme?

Kdy je rovnodennost 2024?

Jarní rovnodennost každý rok nastává 20. března nebo 21. března. Podzimní rovnocennost každý rok nastává 22. září nebo 23. března. V následujících měsících nastává takto:

Jarní rovnodennost

Podle samotného názvu by měl v den rovnodennosti být den stejně dlouhý jako noc. Platí to ovšem jen přibližně. Co už je ovšem zcela platné, že slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě.

Příchod jara a odchod zimy provází už odpradávna různé rituály a obřady. Některé z nich provádíme vlastně často automaticky dodnes – provedeme důkladný úklid, vyčistíme zahradu. Naši předkové vynášeli Smrtku (někde se jí říkalo spíš Morana nebo zkrátka Zima) a do vzorně vycíděných domovů vnášeli léto barevnými stuhami a rašícími větévkami.

Nesmělo se zapomenout ani na ranní očistu, kdy se lidé šlehali pučícími větvemi a polévali živou vodou z pramenů. Kropili také pole, aby zajistili budoucí úrodu, a otevírali studánky.

Na jarní rovnodennosti dodnes závisí i proměnné datum Velikonoc. Zdobení vajec je přejatý dávný zvyk, kdy se vejce malovala červenou barvou, tedy barvou života, a posvátnými symboly.

Podzimní rovnodennost

Slunce vychází opět přímo na východě a zapadá přesně na západě. Na rovníku je v poledne přímo nad hlavou. Slunce také ozáří oba zemské póly – střídá se polární den a noc.

V den podzimní rovnodennosti bývalo zvykem děkovat za úrodu a obrátit se na okamžik do svého nitra. Vrcholí čas hojnosti, sklízí se poslední plody léta, ale světlo mění barvu, stromy se zbavují listí a denní teplo rychle střídá podvečerní chlad.

Keltové věřili, že Mabon, „Velký syn“ nebo také boží syn světla, se vrací do lůna matky – země, kde se ukryje a znovu nabude sílu, aby se mohl opět narodit. Stejně jako světlo opouští náš svět, tak se i příroda pomalu ukládá k dlouhému zimnímu spánku.

Vzájemná poloha Země a Slunce určuje jarní a podzimní rovnodennost i letní a zimní slunovrat

Kam se o rovnodennosti vypravit?

Hru se slunečními paprsky dovedl k dokonalosti Jan Blažej Santini v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře. V den jarní a podzimní rovnodennosti tu sluneční paprsky vklouznou do chrámové lodi západním oknem a postupují až k hlavnímu oltáři. A když tu krásu doprovodí varhany, ztichne celá katedrála, třebaže je plná k prasknutí…

Dotazy o rovnodennosti

Kdy nastává podzimní a jarní rovnodennost?

Přesné datum podzimní i jarní rovnodennosti se každý rok mění +/- den. Den, kdy nastane aktuálně nejbližší jarní i podzimní rovnodennost je vypsán zde.

Co to je a jak „vzniká“ jev zvaný rovnodennost?

Obrázek toho jak a proč vzniká jarní i podzimní rovnocennost najdete výše v článku. Jarní rovnodennost detailně popsanou najdete zde a naopak rozepsanou podzimní rovnodennost v této části.

KZ » ČR » Jarní & Podzimní rovnodennost
Článek sepsal a naposledy aktualizoval dne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *