🌅 Státní svátky Chorvatsko

Jaké státní svátky má Chorvatsko? Den vítězství, Nanebevzetí Panny Marie, Díkůvzdání vlasti… A kdy jsou obchody zavřené? Chorvatsku již několik let patří prvenství pro nejnavštěvovanější zemi pro letní dovolenou a dá se říci, že téměř každý Čech zde již někdy alespoň jedenkrát byl. Jedná se o tradiční křesťanskou zemi, z čehož se také odvíjí státní svátky, které se zde slaví.

Následující článek tak nemusíte brát pouze jako seznam dní, kdy se do Chorvatska nevydávat, ale naopak jako doporučení, kdy se v této nádherné zemi odehrávají krásné a tradiční zvyklosti. Určitou zajímavostí na závěr budiž informace, že pokud je jakýkoliv ze státních svátků zároveň nedělí, automaticky se tento svátek (a potažmo den pracovního klidu) přesune na den následující.

Nový rok (1. ledna)

Tak, jako jinde ve světě, i v Chorvatsku patří tento den oslavám příchodu nového roku. Oslavit Nový rok tady určitě nikoho nezklame a bude příjemným zpestřením, oproti tradičním novoročním destinacím.

Tři králové (6. ledna)

Svátek tří králů stejně, jako ve většině křesťanského (katolického) světa ukončuje období Vánoc a je spojováno s tradičním koledováním malých koledníků.

Velikonoční neděle a pondělí (27. – 28. března) – pohyblivé

I zde, v nábožensky založeném Chorvatsku, patří Velikonoce mezi nejdůležitější křesťanské svátky v roce. Doporučujeme navštívit spíše menší města, kde se do dnešních dnů dodržují mnohaleté tradice a zvyky. Není nouze o nejrůznější oslavy a zábavy, se spoustou dobrého jídla.

Svátek práce (1. května)

Jeden z méně tradičních svátků. Většina Chorvatů tento den využije k odpočinku či návštěvě svých blízkých.

Svátek božího těla (26. květen) – pohyblivý

Další z důležitých křesťanských svátků. V tento den se ve všech kostelech oslavuje tzv. Boží tělo a tyto oslavy jsou poté přesunuty i na veřejná místa, jakými jsou náměstí, hlavní ulice, apod.

Den boje proti fašismu (22. června)

Tento den si hrdí Chorvaté připomínají událost, kdy v roce 1941 povstali proti fašismu.

Den samostatného Chorvatska (25. června)

Jak lze odvodit z názvu, v tento den slaví Chorvaté založení samostatného Chorvatska, k čemuž došlo v roce 1991.

Den díkuvzdání (5. srpna)

V tento sváteční den Chorvaté vzpomínají na rok 1995, kdy bylo chorvatskými vojsky osvobozeno město v Dalmácii – Knin.

Den nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)

Další z křesťansky významných svátků, kdy je připomínáno zázračné nanebevzetí Panny Marie.

Den nezávislosti (8. října)

Jeden z nejdůležitějších chorvatských „civilních“ svátků. V tento den, roku 1991 začalo být Chorvatsko zcela nezávislé na bývalé Jugoslávii.

Svátek Všech svatých (1. listopadu)

Tak, jako ve většině kontinentální Evropy, i v Chorvatsku si lidé v tento den připomínají mrtvé a hojně navštěvují hřbitovy, kde pokládají na hroby květiny a zapalují svíce.

Vánoční svátky (25. – 26. prosince)

Druhé nejdůležitější křesťanské svátky. Rozdílem, oproti České republice je, že si lidé dárky rozbalují až 25. prosince (24. prosinec zde státním svátkem není). Lidé se o vánočních svátcích bohatě navštěvují a hodují.

Kdy se slaví?Název svátku
1. lednaNový rok
6. lednaTři králové
2. dubnaVelikonoční pondělí
1. květnaSvátek práce
31. květnaBoží tělo
22. červnaDen boje proti fašismu
25. červnaDen státnosti (vyhlášení nezávislosti od Jugoslávie, 1991)
5. srpnaDen národní vděčnosti (osvobození města Knin od Srbů, 1995)
15. srpnaNanebevzetí Panny Marie
8. říjnaDen nezávislosti (chorvatský parlament ukončil ústavní vazby mezi Chorvatském a Jugoslávií, 1991)
1. listopaduSvátek všech svatých
25. prosinceVánoce
26. prosinceVánoce, Svatý Štěpán
KZ » Chorvatsko » Státní svátky Chorvatsko
Článek sepsal a naposledy aktualizoval dne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *